Biến tần hòa lưới Solis-1P5K-4G 5kw 1 pha, 2 MPPT

  • Công suất đầu vào tối đa đề xuất: 5.8kW
  • Điện áp đầu vào tối đa: 600V
  • Điện áp định mức: 330V
  • Điện áp khởi động:120V
  • Phạm vi điện áp MPPT: 90-520V
  • Dòng điện đầu vào tối đa: 11A/11A
  • Dòng điện ngắn mạch tối đa: 17.2A/17.2A
  • Số lượng MPPT: 2
  • số chuỗi đầu vào tối đa:2