Biến tần hòa lưới Solis-3P10K-4G 10KW 3 pha, 2 MPPT

  • Công suất đầu vào tối đa đề xuất: 12 kW
  • Điện áp đầu vào tối đa: 1000 V
  • Điện áp định mức: 600 V
  • Điện áp khởi động: 180 V
  • Phạm vi điện áp MPPT: 160-850 V
  • Dòng điện đầu vào tối đa: 11 A / 11 A
  • Dòng điện ngắn mạch tối đa: 17.2 A / 17.2 A
  • Số lượng MPPT: 2
  • số chuỗi đầu vào tối đa: 2