Biến tần hòa lưới Solis-3P15K-4G 15KW 3 pha, 2 MPPT

  • Công suất đầu vào tối đa đề xuất: 18kW
  • Điện áp đầu vào tối đa: 1000V
  • Điện áp định mức: 600V
  • Điện áp khởi động: 180V
  • Phạm vi điện áp MPPT: 160-850V
  • Dòng điện đầu vào tối đa: 22A/22A
  • Dòng điện ngắn mạch tối đa: 34.3A/34.3A
  • Số lượng MPPT: 2
  • Số chuỗi đầu vào tối đa: 4