Biến tần hòa lưới Solis-Mini-3000-4G Mini 3KW 1 pha, 1 MPPT

  • Công suất đầu vào tối đa đề xuất: 3.5 kW
  • Điện áp đầu vào tối đa: 600 V
  • Điện áp định mức: 330 V
  • Điện áp khởi động: 90 V
  • Phạm vi điện áp MPPT: 80-500 V
  • Dòng điện đầu vào tối đa: 11 A
  • Dòng điện ngắn mạch tối đa: 17.2 A
  • Số lượng MPPT: 1
  • Số chuỗi đầu vào tối đa: 1