Biến tần hòa lưới Solis-Mini-3000-4G Mini 3KW 1 pha, 1 MPPT

10,850,000  9,950,000 

Công suất: 3kw – 1 pha – 220V
Công suất DC đầu vào đề xuất: 3.6kWp
Hiệu suất: đến 97.5%
1 MPPT/1 string