Thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời

Thiết kế hệ thống điện mặt trời – Cung cấp các giải pháp thiết kế chi tiết từng bước hệ thống.

Thiết kế điện mặt trời miễn phí cho khách hàng

Hướng dẫn người mới học hỏi kiến thức và tự thiết kế cho gia đình

Các bước thiết kế hệ thống điện mặt trời cơ bản: 

1- Khảo Sát : Khảo sát tại hiện trường hoặc khách hàng cung cấp từ xa.

2- Lên cấu hình cơ bản mặt bằng: lên cấu hình sơ khai cho bản vẽ

3- Lên Bản vẽ chi tiết: vẽ bản vẽ chi tiết thi công hệ thống

4- Lập chi tiết khối lượng vật tư: Bóc tách khối lượng vật tư

5- Lên dự toán toàn hệ thống : Tính chi phí toàn bộ hệ thống và báo giá.